Ako na to‎ > ‎Videonávody‎ > ‎Základy gymnastiky‎ > ‎

3. Stojka na lopatkách

Tento text a videá boli prevzaté z projektu Modelové programy vzdelávania učiteľov telesnej a športovej výchovy spracovanej pod vedením. prof. PaedDr. Ján Junger, PhD., gymnastickú sekciu spracovali doc. PhDr. Květoslava Perečinská, PhD., Mgr. Tibor Klaček, sú zverejnené v licencii Creative Commons, s atributom "BY"
Z drepu alebo sedu prevalom vzad – stojka na lopatkách. Plochu opory tvorí hlava, lopatky a paže, ktoré sa opierajú o podložku alebo rukami sa podopierajú boky, telo je vystreté do kolmice, medzi trupom a nohami je 180°uhol..

Dopomoc

Dáva sa zboku cvičenca. Pri prevale vzad pomáhajúci (učiteľ, spolucvičenec) chytá cvičiaceho za nohy v oblasti lýtok a kontroluje správnosť polohy a spevnenie celého tela,Nácvik

- osvojiť si “spevnenú“ polohu v zľahčených podmienkach, napr. v ľahu vpredu, v ľahu vzadu, v ľahu bokom,

- osvojiť si stojku na lopatkách so skrčenými nohami,

- osvojiť si stojku na lopatkách s dopomocou,

- stojka na lopatkách s rôznou polohou nôh – roznožiť bočne, roznožiť čelne, kruh nohami.