Ako na to‎ > ‎Videonávody‎ > ‎Základy gymnastiky‎ > ‎

6. Premet bokom

Tento text a videá boli prevzaté z projektu Modelové programy vzdelávania učiteľov telesnej a športovej výchovy spracovanej pod vedením. prof. PaedDr. Ján Junger, PhD., gymnastickú sekciu spracovali doc. PhDr. Květoslava Perečinská, PhD., Mgr. Tibor Klaček, sú zverejnené v licencii Creative Commons, s atributom "BY"

Z miesta alebo z rozbehu, z postavenia čelom do smeru pohybu. Premet začína zo stoja výkročného odrazovou nohou, predpažením hore až vzpažením. Nasleduje rýchly predklon a pohyb švihovej nohy do zanoženia tak, aby sa uhol medzi pažami a trupom nemenil.


Pri premete bokom vľavo je dohmat na podložku ľavou rukou prstami von o 90° a súčasným zanožením švihovej nohy, cca 80 cm – 100 cm od chodidla odrazovej (ľavej) nohy.


Dohmat pravou rukou na podložku je časovo neskoršie a tiež s vytočením vľavo o 90° na šírku ramien. Technickou chybou je položenie obidvoch rúk súčasne na podložku.


Pri prechode cez stojku na rukách je telo vyrovnané a nohy roznožené čelne. Pravá noha sa položí kolmo na podložku a ľavá noha do stoja únožmo. Ruky a nohy sa položia na podložku tak, aby tvorili priamku..


Dopomoc

Zboku, pri prechode cez stojku na rukách v stoji za chrbtom cvičenca. Cvičiaceho chytáme skrížením paží a chytením v oblasti bokov.


Nácvik

1. Zvládnutie stojky na rukách. 2. Prenášať hmotnosť tela v stojke na rukách roznožmo čelne z jednej paže na druhú s dopomocou.