Ako na to‎ > ‎Videonávody‎ > ‎Základy gymnastiky‎ > ‎

4. Stojka na hlave

Tento text a videá boli prevzaté z projektu Modelové programy vzdelávania učiteľov telesnej a športovej výchovy spracovanej pod vedením. prof. PaedDr. Ján Junger, PhD., gymnastickú sekciu spracovali doc. PhDr. Květoslava Perečinská, PhD., Mgr. Tibor Klaček, sú zverejnené v licencii Creative Commons, s atributom "BY"

Plochu opory tvorí rovnoramenný trojuholník oporných bodov hlavy a rúk, na ktoré sa cvičenec snaží rovnomerne rozložiť hmotnosť tela. V stojke je telo vystreté, spevnené brušné a sedacie svalstvo. 

Cvičebný tvar sa osvojuje z východiskovej polohy (VP):

VP 1 - vzpor drepmo: prechod do stojky na hlave, opora rúk v postavení trojuholníka, miernym odrazom alebo ťahom nohami skrčmo do stojky na hlave   

Dopomoc

Dáva sa  spredu alebo zboku chytením cvičiaceho za chrbát a nohy. V stojke sa prechytáva za členky.

Nácvik

VP 2 - stoj rozkročný upažiť: pohybom bokov zvoľna do polohy kolmo trup voči  podložke, nohy zaujímajú v priebehu tohto pohybu polohu roznožmo vysadene - po zaujatí kolmej polohy trupu, prechádzajú nohy do roznoženia čelne, plynule sa znožia v stojke na hlave, výdrž – roznožiť a prechod do stoja, upažiť