Ako na to‎ > ‎Videonávody‎ > ‎Základy gymnastiky‎ > ‎

5. Stojka na rukách

Tento text a videá boli prevzaté z projektu Modelové programy vzdelávania učiteľov telesnej a športovej výchovy spracovanej pod vedením. prof. PaedDr. Ján Junger, PhD., gymnastickú sekciu spracovali doc. PhDr. Květoslava Perečinská, PhD., Mgr. Tibor Klaček, sú zverejnené v licencii Creative Commons, s atributom "BY"

Stojka na rukách sa vykonáva zo stoja výkročného odrazovou nohou a vzpaženia. Švihom „švihovej“ nohy a následne odrazom „odrazovej“ nohy prechod do vzporu na rukách. V stojke na rukách sú nohy vystreté, trup je spevnený (neprehýbať), hlava v miernom záklone, paže sa pokladajú na šírku pliec, prsty na rukách smerujú vpred..


Dopomoc

Bočne k cvičiacemu, chytá sa cvičiaci za stehná, vhodnejšie je stáť na strane švihovej nohy. Spevniť dolné končatiny a celé telo.Nácvik

1. stojka na rukách a kotúľ vpred s dopomocou.

2. stojka na rukách a kotúľ vpred samostatne.

3. stojka na rukách o rebriny s dopomocou.

4. stojka na rukách o rebriny samostatne.