Ako na to‎ > ‎Videonávody‎ > ‎Základy gymnastiky‎ > ‎

2. Kotúľ vzad

Tento text a videá boli prevzaté z projektu Modelové programy vzdelávania učiteľov telesnej a športovej výchovy spracovanej pod vedením. prof. PaedDr. Ján Junger, PhD., gymnastickú sekciu spracovali doc. PhDr. Květoslava Perečinská, PhD., Mgr. Tibor Klaček, sú zverejnené v licencii Creative Commons, s atributom "BY"
1. Kotúľ vzad zo stoja, drep, skrčiť predpažmo, predlaktie vzad (prsty rúk smerujú vzad, lakte smerom hore) a prevalom vzad cez ľah vznesmo skrčmo (ľah vznesmo) sa otáča cvičenec aktívnou prácou paží cez ramena a hlavu do drepu a predpaženia.

Dopomoc

Zo stoja bokom k cvičencovi. Včasným uchopením za boky a primeraným nadvihnutím bokov sa pomáha cvičencovi k otočeniu okolo ramennej osi do záverečnej polohy - vzporu kľačmo, vzporu drepmo, vzporu podrepmo, vzporu rozkročmo, vzporu stojmo.


 3.Kotúľ vzad s dopomocou na šikmej ploche. 

Nácvik

- posilnenie paží ( ramená, triceps ) - vzpor kľačmo: predklon trupu s dotykom hlavy o podložku, kľak – vzpor so zdôraznením vystierania paží a napriamenia trupu v kľaku. Imitačné cvičenie, 4x – 8x. 2. Prevaly vzad so zaobleným chrbtom a kladením rúk na zem vedľa hlavy, lakte smerujú hore, nie do strán.