Ako na to‎ > ‎Videonávody‎ > ‎Základy gymnastiky‎ > ‎

1. Kotúľ vpred

Tento text a videá boli prevzaté z projektu Modelové programy vzdelávania učiteľov telesnej a športovej výchovy spracovanej pod vedením. prof. PaedDr. Ján Junger, PhD., gymnastickú sekciu spracovali doc. PhDr. Květoslava Perečinská, PhD., Mgr. Tibor Klaček
Zo stoja, drep, predpažiť:  dohmat  na podložku, predklon hlavy, ohnutie chrbta a plynulým vystieraním nôh  sa otáča cvičiaci vpred o 360° okolo priečnej osi, postupne oporou rúk a dotykom hlavy, ramien, trupu, bokov, do ľahu vznesmo (ľahu vznesmo skrčmo – 1. fáza nácviku) a skrčením nôh prechádza do drepu, predpažiť, stoj, pripažiť.

Pri kotúli vpred môže mať cvičenec  rôznu východiskovú a konečnú polohu, napr. zo stoja rozkročmo kotúľ vpred do sedu predklonmo  alebo kotúľ vpred do vzporu rozkročného, kde v záverečnej fáze je potrebné aktívne predkloniť trup a vzoprieť na pažiach položením rúk medzi stehná na podložku.

Dopomoc

Dáva sa zboku cvičiaceho tak, že bližšou rukou sa pomáha do kotúľa vpred dlaňou za  oblasť brucha a vzdialenejšou rukou do predklonu hlavy, čím dochádza k plynulému otáčaniu cez  guľatý chrbát (dávať pozor na stály predklon hlavy). V záverečnej fáze stojí dopomoc spredu a nastavuje svoje ruky k žiakovi a ten mu ich chytá. Pri konečnej polohe vpred do vzporu rozkročného dopomoc sa dáva spredu za ramená alebo trup.


Nácvik

1. Kotúľ vpred z drepu z vyvýšenej podložky s dopomocou2. Kotúľ vpred nácvik - kolíska do stojky na lopatkách, dlane sa opierajú  o trup – drep, predpažiť, preval do stojky 4x3. Kotúľ vpred nácvik - kolíska. Drep, predpažiť - prevaľovanie na chrbte v ľahu skrčmo (kolíska), 4x


4. Kotúľ vpred na vyvýšenú podložku s dopomocou.

5. Kotúľ vpred s dopomocou.

6. Kotúľ vpred bez dopomoci.

7. Stoj rozkročný, predpažiť – kotúľ vpred do sedu predklonmo.

8. Stoj rozkročný, predpažiť – kotúľ vpred do vzporu roznožmo, stoj rozkročný, predklon, upažiť.

9. Zo stoja rozkročného, predpažiť:  kotúľ vpred do vzporu rozkročmo a do stoja rozkoročného.