Ako na to‎ > ‎

Venuj klubu 2% dane

Prečo by ste mali venovať 2% daní nášmu klubu? Existujú na to 3 pádne dôvody:

1. O svojich peniazoch rozhodnete sami a nenecháte ich napospas úradníkom a politikom


Poukázaním 2% z dane, sa žiadnym spôsobom neznižuje príjem darcu. Uvedené prostriedky sú odvádzané z dane, ktorú Vy (prípadne iný darca) musíte odviesť štátu. V prípade neurčenia adresáta vyhradeného 2% dane, tieto peniaze pôjdu do štátneho rozpočtu a o ich použití budú bohužiaľ rozhodovať naši schopní politici a úradníci.

2. Podporíte voľnočasové aktivity detí a mládeže, čiže dobrú vec!

V prípade vyplnenia priložených tlačív a asignácie 2% z dane na účet nášho klubu, takto získané prostriedky budú použité na skvalitnenie tréningového procesu, zakúpenie potrebného materiálneho vybavenia a úhradu nákladov spojených s účasťou detí na súťažiach.
Aj vďaka prispeniu 2% z dane našich členov a priaznivcov v minulých rokoch dokázal náš oddiel kvalitnou prácou zabezpečiť nadštandartné tréningové podmienky pre svojich členov (z väčšej časti mládež do 15 rokov ).

3. Ušetríte na budúcich klubových poplatkoch

Po preukázaní poskytnutia týchto prostriedkov v prospech oddielu si môžete uplatniť zľavu na oddielové členské príspevky až do výšky 50% Vami získanej sumy, ktorá bude poukázaná na účet telovýchovnej jednoty!

S ohľadom na horeuvedené skutočnosti veríme, že sa rozhodnete takouto formou pomôcť nášmu klubu a podľa priloženého návodu uskutočníte potrebné kroky, tak aby boli 2% percentá Vašej dane poukázané štátom v prospech ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline.

Ak ste naklonení takejto forme podpory nášho oddielu, budeme Vám zaviazaní ak oslovíte so žiadosťou o poukázanie 2% dane aj Vaše okolie – rodinu, spolupracovníkov, zamestnávateľa, známych, atď.

V prípade, že by ste poznali podnikateľa, ktorý by bol ochotný asignovať percentá z dane svojej firmy t.j. dane právnickej osoby, vieme mu poskytnúť zaujímavé benefity, tak aby to bolo asignovanie tejto sumy pre neho aj komerčne zaujímavé.

Pre viac informácií si prečítajte tento Návod na poukázanie 2% dane