Ako na to‎ > ‎

Zásady cvičenia - judo mládež

Zásady správania sa v dojo/telocvični

 • Počas tréningu by cvičenec nemal opúšťať tatami/žinenku, v prípade nutnosti môže požiadať o uvoľnenie trénera.
 • Na tele či odeve cvičenca by nemali byť žiadne kovové alebo tvrdé predmety (náhrdelníky, náramky), aby nedošlo k zraneniu či k poškodeniu veci. V prípade väčších náušníc ich pred tréningom doporučuje zložiť alebo prelepiť leukoplastom.
 • Cvičenec má dbať pokynov trénera a nesmie krikom, pohybmi či inak narušovať tréning.
 • Na tréning je možné so sebou priniesť nápoj (bezbublinkovú minerálku, čaj a pod.), je ho možné piť len mimo tatami počas trénerom vyhlásených prestávok.
 • Počas tréningu nie je dovolené telefonovať, mobilné telefóny je potrebné vypnúť.
 • Na tréningu sa nesmie žuvať žuvačka (hrozí nebezpečenstvo zabehnutia/zadusenia).
 • Na tréning nie je vhodné nosiť cenné veci, ak cvičiaci má so sebou niečo cenné, mal by si cennosti zobrať so sebou do dojo/telocvične a nenechávať ich v šatni.

Hygiena

 • Cvičencom je k dispozícii dievčenská a chlapčenská šatňa so sprchou.
 • Cvičenec judo by mal prichádzať na tréning čistý, dlhé vlasy by mali byť zviazané do pútca.
 • Veľkú pozornosť treba venovať ostrihaniu nechtom nakrátko, pretože dlhé nechty môžu viesť k poškrabaniu súpera, alebo ešte častejšie, pri tréningu dojde k ich bolestivému odlomeniu.
 • Cvičenec môže opustiť tatami/telocvičňu len v prezuvkách, v žiadnom prípade by nemal prechádzať z dojo/telocvične do šatne či toaletu naboso. Vhodné sú umelohmotné prezuvky, v ktorých sa je možné aj osprchovať.

Rodičia na tréningu

 • Rodiča sa môžu počas tréningov zdržiavať vo vyhradenom priestore dojo/telocvične, v žiadnom prípade by však nemali zasahovať do tréningu – napomínať svojho syna/dcéru, hlasno povzbudzovať, klásť otázky trénerovi a pod.
 • V prípade výkladu trénera by sa rodičia mali zdržať vzájomného rozhovoru, aby nerušili tréning.