Noví členovia‎ > ‎

Prihláška do klubu

Prihláška do Klubu Judo AC Uniza

Klubová prihláška sa vyplňuje len pri 1. vstupe do klubu, t.j. je potrebné ju vyplniť len 1 krát za celé viacročné pôsobenie v klube judo.  Ak ste v boli v klube už registrovaní, nie je nutné (na rozdiel od prihlášky do CVČ) ju opätovne vyplňovať.
Po vyplnení dotazníka bude zo zadaných údajov vygenerovaný a na váš mail zaslaný dokument prihlášky, ktorú bude potrebné vytlačiť a doručiť trénerovi.

Prihláška do CVČ Kuzmányho (len pre obyvateľov mesta Žilina)

Ak ste členom klubu (vyplnili ste prihlášku do klubu) výšku členského klubového príspevku si môžete znížiť ak sa prihlásite na začiatku školského roka do nášho krúžku v CVČ Kuzmányho.

Ak ste v klubovej prihláške uviedli, že máte trvalé bydlisko v Žiline, do 1 hodiny od odoslania formulára klubovej prihlášky by vám mal do mailovej schránky prísť aj predvyplnená prihláška do CVČ.

Ak vám neprišla predvyplnená prihláška, môžete si jej znenie stiahnuť na tomto linku a následne vyplniť vo vašom počítači alebo ručne.

Prihláška do krúžku džudo CVČ Kuzmányho a následná mestská dotácia/zniženie klubových poplatkov je určená len pre obyvateľov obyvateľom Žiliny alebo jej mestských častí.

Zníženie poplatku je aktuálne, len v prípade, že nie ste členom iného žilinského centra CVČ - napr Žirafa, pretože v tom prípade na mestskú dotáciu nemáme nárok.

Prihlášku do CVČ pre aktuálny školský rok je nutné vyplniť každý rok pred začiatkom školského roka a doručiť fyzicky (nie mailom) najneskôr do 13. septembra

Prihlášku môžete doručiť poštou alebo osobne na adresu: Ľudo Jambrich, Poddielna 4, 01008 Žilina (Dom v radovke v Univerzitnom mestečku, Veľký diel - viď. mapa)