Športová prípravka (5-7 r.)

Športová prípravka je určená pre deti vo veku 5-7 rokov.
 
Náplňou tréningov sú športové hry a súťaže zamerané na všestranný športový rozvoj. V malej miere sa zaraďujú do tréningov aj konkrétne prvky džuda - nácvik pádov, rôzne úpolové hry, základné techniky.

Krátke video z cvičenia nájdete na tejto linke.

Hlavné ciele cvičenia

 • vypestovať u detí radosť z pohybu
 • rozvinúť pohybovú koordináciu
 • naučiť deti cvičiť/pracovať v kolektíve pod vedením trénera
 • vštepiť základy etiky judo
Tréningy prípravky sa konajú 2x týždenne, je možné rozhodnúť sa, či dieťa bude chodiť 1 alebo 2x do týždňa - od toho sa odvíjajú aj klubové poplatky.

Prečo je cvičenie vhodné aj pre Vaše dieťa?

 • Cvičenia rozvíjajú motorické a kordinačné schopnosti dieťaťa
 • Deti majú príležitosť na aktivity v kolektíve rovesníkov a osvojujú si tak sociálne zručnosti
 • Prostredníctvom dynamických súťaží a hier deti odbúrajú psychické napätie a agresivitu
 • Cvičenia prebiehajú na veľkej judo-tatami, t.j. veľkoplošnej pružnej žinenke, kde deti môžu absolvovať širokú škálu nových pohybových aktivít.

Čo si máme so sebou priniesť?

 • Športové oblečenie
 • Ponožky (cvičí sa bez topánok)
 • Tekutiny na občerstvenie
 • Dobrú nálada

Kedy môžeme prísť?

Aktuálny rozpis cviční nájdete na stránke Rozpis tréningov. V prípade začiatku/konca semestra môžu byť termíny pozmenené, preto nás prosím kontaktujte telefonicky pre upresnenie.

Kde Vás nájdeme?

Naša /telocvičňa sa nachádza na vysokoškolských internátoch na Veľkom dieli v  suteréne bloku H (priestory bývalej posiľňovne) 100 m od zástavky MHD OBCHODNÁ. Pozri mapu.
 
Blok H je výšková budova, ktorá je zo štvorice internátov situovaná najďalej od OD Kaufland (cca. 200 m), vchod je zo strany OD Nay. Vrátnik Vám podá presné informácie o umiestnení telocvične.

Časté otázky

Môže byť rodič prítomný na tréningu?

Prítomnosť rodičov na tréningu je vhodné obmedziť len na 1-2 úvodné tréningy. Z našich skúsenosti vyplýva, že rodičia sú pre deti tohto vekusilným rozptyľujúcim faktorom a ich prítomnosť negatívne vplýva na priebeh cvičenia.
V prípade, že má dieťa nejaký fyzický alebo psychický hendikep, ktorý si vyžaduje prítomnosť rodiča, je možné sa dohodnúť s trénerom, že rodič bude na cvičeniach prítomný ako asistent trénera. V takomprípade, by mal presne dodržiavať jeho pokyny.

Môže na športovú prípravku chodiť aj dieťa mladšie ako 5 rokov?

5 rokov je orientačná hranica. Vývoj detí je individuálny a hranica fyzickej ale najmä psychickej zrelosti môže byť posunutá oproti priemeru. Je v kompetencii trénera rozhodnúť, či je dieťa už dostatočne vyspelé, aby dokázalo samostatne a plnohodnotne absolvovať tréningy v skupine so staršími spolucvičiacimi.

Je potrebné zaplatiť hneď alebo si môžem cvičenie vyskúšať?
Cvičenie si môžete vyskúšať na 1 tréningu bezplatne.

Na čo by som mal ešte dbať?
 • Snažte sa prosím prísť načas, aby ste sa mohli zapojiť do celej škály aktivít.
 • Prosíme, vezmite si odpadky so sebou, najmä neodhadzujte potraviny do smetných košov v priestoroch telocvične (koše sa nevyprázdňujú každý deň).
Mám nápad, ako cvičenie vylepšiť, na koho sa môžem obrátiť?
Privítame, ak svoje návrh na zlepšenia adresujete niektorému z cvičiteľov.