Grappling / MMC

Od septembra 2009 v rámci klubu judo pôsobí sekcia Grapplingu pod vedením nasledovných trénerov

Marko Staňo (bývalý vynikajúci džudista)
Jurah Fábry (bohaté skúsenosti z kixboxu)
Peter Kuba (bohaté skúsenosti z kixboxu)

Predstavenie Grapplingu

Zábery a slovný komentár Marka Staňa z Univerzitných športových dni 2009, autorom je UniTV a Braňo Krnáč