Baby na tatami (1-3 r)

cvičenia aktuálne neprebiehajú, ako náhradu zvážte naše cvičenia rodičov s deťmi


Pre koho je určené cvičenie Baby na tatami

Cvičenia baby na tatami sú určené pre rodičov a najmenšie detí vo veku 12-24 mesiacov (cvičenie Baby na tatami I) a rodičov a detí veku 2-3 roky (cvičenie Baby na tatami 2), ktorí uprednostňujú cvičenie v menšej skupine, s deťmi podobného veku.

Aký je rozdiel medzi Baby na tatami II a Cvičení rodičov s deťmi

Po skúsenostiach s cvičením rodičov s deťmi, ktoré bolo otvorené aj pre deti od 1 roka sme pristúpili k hlbšej diferenciácii detí podľa veku ako aj vytvoreniu programu Baby na tatami, ktoré garantuje maximálny prihlásený počet detí v skupine (12 detí) ako aj rozdelenie programu na kurzy v rozsahu 10 hodín.

Takže rozdiely môžeme zhrnúť nasledovne
 • Dieťa cvičí v skupine, ktorá je vekovo aj psychomotoricky podobná, čo dáva možnosť lepšej špecializácie hodiny a rýchlejšieho rozvoja
 • Počet prihlásených detí v skupine je obmedzený na 12 (t.j.počet účastníkov hodiny je spravidla menší ako 10 detí) čo zvyšuje priestor trénera na individuálnu pozornosť jednotlivým účastníkom
 • Cvičenia sa konajú dopoludnia, kedy je sústredenosť dieťaťa vyššia ako poobede a podvečer
 • Lekcia kurzu Baby na tatami I (15-24 mesiacov) trvá 45 minút, čo lepšie zodpovedá možnostiam sústredenia sa v danom veku
 • Pri cvičení sa bude vo vyššej miere používať hudba
 • Poplatok za cvičenie bude za kurz v trvaní 10 hodín, nie za semester a v prepočte na hodiny vychádza o niečo drahšie

Prečo je cvičenie vhodné aj pre vaše dieťa?

 • Cvičenia rozvíjajú motorické schopnosti dieťaťa
 • Poskytujú priestor rodičom na atraktívne hry so svojimi deťmi
 • Deti majú príležitosť na aktivity v kolektíve rovesníkov a osvojujú si tak sociálne zručnosti
 • Cvičenia prebiehajú na veľkej judo-tatami, t.j. veľkoplošnej pružnej žinenke, kde deti môžu absolvovať širokú škálu nových pohybových aktivít.

Kto vedie cvičenie?

Bc. Marta Cibulková (sociálna pedagogička)

Od roku 2010 pracujem v Judo klube ako trénerka cvičení pre deti. Som rada, že som mohla spojiť šport s prácou deťmi, pretože k obom mám veľmi blízky vzťah. Snažím sa rozširovať svoje vedomosti v oblasti rozvoja detí , športu, relaxácie,  ktoré môžem s radosťou ďalej uplatňovať pri svojej práci.

Doterajšie absolvované kurzy a školenia:
 • Kurz masáže detí a kojencov (2008)
 • Instruktor kreatívnych programov a cvičenia rodičov s deťmi 0-6 rokov (2011, Praha)
 • Inspirace hravou telesnou výchovou I (2015)
 • Inspirace hravou telesnou výchovou II (2016)
 • Jóga s deťmi (2017)
 • Workshop  chodidlá a dolná končatina (2017 )
 • Odborný seminár Zdravé nôžky 2-6 rokov (2018)

Čo je obsahom cvičenia

 • Všestranné pohybové cvičenie na podporu správneho psychomotorického vývinu
 • Cvičenia formou hier s využitím rozmanitých pomôcok
 • Základné gymnastické a akrobatické cviky
 • Hry za sprievodu básničiek a pesničiek
 • Relaxačné cviky, prvky z detskej jogy
 • Obľúbená prekážková dráha súčasť každej lekcie 😊

Čo si máme so sebou priniesť?

 • Športové oblečenie
 • Hrubšie ponožky (cvičí sa bez topánok)
 • Tekutiny na občerstvenie
 • Dobrú nálada

Kedy môžeme prísť?

Aktuálny rozpis cviční nájdete na stránke Rozpis tréningov. V prípade začiatku/konca semestra môžu byť termíny pozmenené, preto nás prosím kontaktujte telefonicky pre upresnenie.

Kde Vás nájdeme?

Naša /telocvičňa sa nachádza na vysokoškolských internátoch na Veľkom dieli v  suteréne bloku H (priestory bývalej posiľovne) 100 m od zástavky MHD OBCHODNÁ. Pozri mapu.
 
Blok H je výšková budova, ktorá je zo štvorice internátov situovaná najďalej od OD Kaufland (cca. 200 m), vchod je zo strany OD Nay. Vrátnik Vám podá presné informácie o umiestnení telocvične.

Často kladené otázky

Je potrebné, aby cvičil aj rodič?
V prípade, že rodič nemá zdravotné obmedzenia fyzickej aktivity, je potrebné aby sa aktívne zúčastňoval cvičenia a vykonával cviky podľa pokynov trénera. Necvičiaci rodič je pre deti demotivujúcim faktorom, naopak ak rodič cvičí, dieťa je tým povzbudené k cvičeniu.

Aké staré deti môžu cvičenia navštevovať?
Aktívne cvičiť môžu deti prakticky hneď ako sú schopné samostatnej chôdze, starší súrodenci sú tiež vítaní. Čo sa týka obmedzenia veku zhora je dané len tým, či relatívne jednoduché cviky dokážu staršie deti zaujať. Cvičenia sa môže v úlohe diváka zúčastniť aj mimino v detskej sedačke :-).

Kto je organizátorom týchto cvičení s deťmi?
Organizátorom cvičení s deťmi je klub judo vysokoškolského športového klubu Academic  Žilinská univerzita, vedúcim projektu je Marta Cibulková 0907 306658.

Môžu prísť na cvičenie obidvaja rodičia, prípadne starí rodičia?
Áno! Budeme radi, ak sa cvičenie stane rodinnou aktivitou, ktorá prospeje nielen telu ale utuží aj väzby medzi členmi rodiny.

Môže dieťa ostať na cvičení aj bez rodičov či dospelého sprievodcu?
Nie, podľa našich skúseností to nie je v tekto vekovej kategórii a tento typ organizácie tréningu vhodné.

Môžem dať dieťaťu počas cvičenia piť/jesť?
Pitie v telocvični je v poriadku, jedlo je nutné konzumovať mimo telocvične (v šatni alebo vo vstupných priestoroch).

Čo mám robiť, keď moje dieťa nechce cvičiť predcvičované cviky?
Sme toho názoru, že pre deti má byť pobyt v telocvični v prvom rade zábavou, preto doporučujeme, aby deti neboli do vykonávania cvikov nútené. Priestory telocvične sú do veľkej miery bezpečné, takže kým dieťaťu nehrozí riziko, nechajte mu aj v rámci skupinového cvičenia voľnosť pohybu. Aj v takomto prípade by však rodič mal vykonávať cvičenia skupiny a nevenovať dieťaťu viac pozornosti ako je nevyhnutné.

Kde a komu môžem za cvičenie zaplatiť?
Zaplatiť môžete trénerovi alebo prevodom na účet, podrobné informácie viď stránku Členské poplatky.

Je potrebné zaplatiť hneď alebo si môžem cvičenie vyskúšať?
Cvičenie si môžete vyskúšať na 2 tréningoch bezplatne.

Musím sa stať členom telovýchovnej jednoty, čo to obnáša?
Pre potreby lepšej evidencie záujmu o projekt a výhod, ktoré prináša registrácia účastníkov pre budúce možnosti projektu sme sa rozhodli, že registrácia do TJ bude pre cvičiace deti povinná, rodičia sa stať členmi TJ nemusia, ale môžu – podporia tak naše aktivity.

Pre registráciu je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku s nacionáliami a kontaktnými údajmi.

Na čo by som mal ešte dbať?
 • Snažte sa prosím prísť načas, aby ste sa mohli zapojiť do celej škály aktivít.
 • Prosíme, vezmite si odpadky so sebou, najmä neodhadzujte špinavé plienky alebo potraviny do smetných košov v priestoroch telocvične (koše sa nevyprázdňujú každý deň).
Mám nápad, ako cvičenie vylepšiť, na koho sa môžem obrátiť?
Privítame, ak svoje návrh na zlepšenia adresujete niektorému z cvičiteľov.