Zvyšok‎ > ‎

Projekt Moje JUDO - Slovensko Poľská judo univerzita

                                                                               
   

Realizátor projektu
ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline
Partner projektu
Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Wisła

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013