Zvyšok‎ > ‎Oznamy‎ > ‎

Dôvody založenia Judo club AC UNIZA

V Žiline 15.3.2008

Vážení džudisti, rodičia a priaznivci džudo,

V súčasnosti ste členmi oddielu občianskeho združenia SLÁVIA Žilinská univerzita (Slávia), ktorý bol po dlhé roky jediným predstaviteľom akademického športu v rámci Žilinskej univerzity (ŽU) zahrňujúcim viaceré športy medzi ktoré patrí aj džudo.

Keďže v posledných rokoch dochádzalo k pravidelným nedorozumeniam medzi predstaviteľmi ŽU (reprezentovanej Ústavom telesnej výchovy ŽU a členmi vedenia ŽU) na jednej strane a vedením SLÁVIE na strane druhej, v minulom roku vznikol nový športový klub (občianske združenie) AC UNIZA, ktorý má plnú podporu Žilinskej univerzity a ktorý v Asociácii akademického športu nahradil SLÁVIU ako reprezentanta žilinskej akademickej telovýchovy.

Z môjho osobného pohľadu považujem spoluprácu so Žilinskou univerzitou za kľúčovú z pohľadu zachovania materiálnych podmienok, ktoré v súčasnosti máme ako aj z pohľadu zachovania kontinuity histórie žilinského džuda ako akademického športu. Keďže som tieto tézy nedokázal presadiť na úrovni SLÁVIE - nášho súčasného klubu, ktorého vedenie uprednostňuje výkonnostný prístup k športu a zatiaľ nenašlo cestu ako s univerzitou efektívne spolupracovať - rozhodol som sa spolu s ďalšími športovými kolegami založiť nový klub džudo v rámci AC UNIZA. Naša žiadosť bola vedením AC UNIZA schválená a oddiel bol prijatý medzi členov.

Svoj krok som konzultoval aj so súčasným vedením oddielu (predseda Ing. Ján Peteja) a s ohľadom na viaceré fakty sme sa dohodli, že tréneri pôsobiaci v AC UNIZA ako aj ich cvičenci budú členmi obidvoch oddielov (SLÁVIA aj AC UNIZA), pričom výkonnostná časť týchto cvičencov registrovaných v rámci Slovenského zväzu judo bude pretekať za SLÁVIU.

V prípade, že ste boli s mojou prácou trénera doteraz spokojní, verím, že mi budete v tomto prípade dôverovať a schválite tento krok. Na ďalšej strane nájdete úvodnú organizáciu klubu ak aj personálne obsadenie.

Z hľadiska administratívy ani poplatkov zmenu nezaznamenáte, pretože členské príspevky do Slávie/AC Uniza predstavujú len 50 Sk v prípade mládeže a 100 Sk u dospelých a budú zahrnuté v oddielových príspevoch bez ich navýšenia. Miesto tréningov ani ich čas sa nemení.

Ak máte otázky, námietky voči tomuto postupu alebo si neprajete, aby som Vás, ako svojich cvičencov zaregistroval aj do AC UNIZA, prosím oznámte mi to čo najskôr, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.


V mene zakladajúcich členov AC UnizaIng. Ľudovít Jambrich

Comments