Zvyšok‎ > ‎

Hľadáme trénera na cvičenia s deťmi predškolského veku

Popis pozície

Náš tím trénerov Cvičenia rodičov s deťmi a Športovej prípravky chceme posilniť o ďalšiu cvičiteľku/cvičiteľa.


Hľadáme zodpovedného tvorivého človeka s ukončeným stredoškolským vzdelaním, s príjemným vystupovaním, skúsenosťami so športovými / pohybovými aktivitami, prípadne so skúsenosťami s prácou s deťmi, ktorý by dokázal pútavou formou organizovať cvičenia detí predškolského veku.


Uchádzač nemusí mať žiadne znalosti judo alebo iných bojových športov, výhodou sú metodické znalosti základov gymnastiky či iných pohybových činností.


V prípade, že naše cvičenia nepoznáte, prosím oboznámte sa s filozofiou a tréningovými aktivitami, ktoré sú náplňou cvičenia na stránkach Cvičenia rodičov s ďetmi (0-4 r.) a Športová prípravka (5-7 r.) - ideálne ak si pozriete videá s ukážkami tréningov.


Frekvencia cvičenia by mala byť cca. 2-3x týždenne, v novom školskom roku v prípade záujmu aj podstatne viac.


Odmena

Počiatočná odmena za tréning s dĺžkou cca. 70 minút je 6-8 € netto, po niekoľkotýždňovom zaučení je možné odmenu zvýšiť v závislosti od popularity tréningov, prípadne od toho, akú časť administratívy/doplnkových činností klubu na seba cvičiteľ preberie.

Vstupné požiadavky

Uchádzač by mal byť schopný samostatne si pripraviť náplň tréningu a viesť tréning. V prípade potreby môže absolvovať 10 tréningov (cca. 1 mesiac cvičenia) v úlohe asistenta trénera. kde mu poskytneme plné zaučenie - tieto tréningy, budú uchádzačovi preplatené, ak dokáže na konci obdobia samostatne viesť tréning.


Náplň práce

Pravidelné činnosti

Tréningové činnosti
 • Včasný príchod na tréning
 • Bodová písomná príprava náplne tréningu
 • Aktívny prístup k vedeniu tréningu počas celej doby jeho trvania
Agenda
 • spracovať v elektronickej forme mesačnú bodovú prípravu na hodinu/tréning
 • viesť dokumentáciu/evidenciu dochádzky (v elektronickej podobe)

Občasné činnosti

 • zúčastniť sa na klubových schôdzach (cca. 1x každé 2 mesiace)
 • zabezpečiť v elektronickej podobe fotodokumentáciu svojho teamu (skupinovú fotku na konci semestra, foto z podujatí...)
 • dopĺňať  a aktualizovať zoznam prevádzaných cvičení
 • pripraviť pre svoj team program v rámci spoločensko-športového dňa na záver sezóny

Iné činnosti, ktoré klub ocení morálne aj finančne

prispievať svojimi nápadmi, aktivitami k zvyšovaniu členskej základne

aktívne sa podieľať na organizácii klubového života

získavanie dodatočných foriem financovania

 • spracovanie podkladov a žiadostí na granty

 • získanie sponzoringu

Miesto cvičenia

Aktuálne cvičíme na VŠ internátoch Veľký Diel a plánujeme rozbehnúť cvičenie v centre mesta v priestoroch CVČ (za Synagógou)

V prípade záujmu o pozíciu prosím vyplňte nasledovný formulár